Giới thiệu

Chúng tôi muốn bạn biết thông tin và hiểu những gì chúng tôi đang thực sự làm. ApuTime tập trung vào động lực và dựa trên ba yếu tố trụ cột: Cảm xúc, Hình ảnh và Trò chơi. Chúng tôi đã quyết định tạo một ứng dụng rất dễ dàng và vui . ApuTime cũng sử dụng giải pháp về trí tuệ nhân tạo (AI) để dễ dàng hoàn thành công việc nhóm và dự án đúng thời hạn. Chúng tôi chúc bạn rất nhiều niềm vui với các dự án và mục tiêu của bạn!

Đội ngũ của chúng tôi

Václav Gregor

Influence marketing

Marie Klimánková

Back-office

Lukáš Vicherek

Graphic designer

Tomáš Hýl

Front-end developer

Martin Lonský

CEO, Back-end developer

Nơi dành riêng

cho bạn

Khi thời gian trôi qua