Pokud chcete efektivně řídit svůj projekt,
potom je nezbytné o něm vědět co nejvíce.

  • AppInTime je webová aplikace reflektující nejmodernější trendy a technologie.
  • Hlavním cílem je úspora času, energie a prostředků společnostem a živnostníkům.
  • Nic Vás nebrzdí, aplikace reaguje bleskově během desítek milisekund. Čekáním člověk ztrácí spoustu času.
  • Integrace s externími službami poskytují nepostradatelné funkce i těm nejnáročnějším týmům z oblasti IT.
  • Veškerá data jsou analyzována. Výsledkem jsou návrhy pro optimalizace procesů.
  • Usnadňujeme práci projektovým manažerům. Přinášíme přehledný nástroj pro plánování, řízení a komunikaci.
Řízení týmu

Přehledné a efektivní řízení lidských zdrojů.

Rozvržení práce na úkolech. Více řešitelů úkolů, rozdílné plánování a časové odhady.

Time Management

Práce s časem a časovými úseky. Měření odpracováného času a zobrazování statistik.

Zobrazení členů týmu na časové ose a změny plánování přímo z časové osy.

Časové úseky slouží k následné optimalizaci procesů a plánování.

Propojení a závislosti

Někdy vše souvisí se vším. Vazby mezi jednotlivými úkoly i z jiných projektů odrážejí reálné situace.

Tyto závislosti si můžete vizualizovat a cestovat grafem tam, kam potřebujete.

Pokročilé vyhledávání

Informace jsou vždy na dosah. Vyhledávání lze specifikovat podle různých kritérií.

Podpora složitějších dotazů pomocí kontextové gramatiky a fulltextu.

Historie změn

Jakékoliv změny úkolu jsou uchovány a zobrazeny. Notifikace probíhají personifikovaně a zobrazují se pouze relevantní.

Každá operace je zaznamenána v životním cyklu úkolu.

Obchodní příležitosti

Správa a tvorba obchodních příležitostí. Návaznosti na projekt a tvorba kalkulací.

Prověření zákazníka v různých typech registrů.

Mějte kontrolu nad riziky, náklady a očekávanými zisky.

Jsme tým vývojářů, analytiků a nadšenců pro vědu a výzkum.

Blogujeme a dělíme se s ostatními o zkušenosti.

Vytváříme opensource projekty volně ke stažení a přispíváme do již existujících.


Martin Lonský

ReactPHP dancer

Mojí jedinou starostí je vytvářet aplikační logiku. Jakákoliv pomalá odpověď serveru padá na mou hlavu. Klademe vysoké nároky na rychlost odpovědi v mžiku oka.

Tomáš Hýl

Angular2 monkey

Vytvářím především uživatelskou část. Na starosti mám tedy Váš požitek z užívání ApuTime. I složité aplikace mohou mít jednoduché ovládání.

ApuTime. Budoucnost řízení projektů.